prijzen

Ik vind het uiterst belangrijk dat elke muzikale omlijsting geheel voldoet aan ieders wensen en daar doe ik dan ook mijn uiterste best voor.

concert

Prijs in overleg.


vereniging

Prijs voor een avondvullend programma €450, exclusief reiskosten à €0,40 per km


verzorgingshuis

Prijs voor een optreden van een uur €120, exclusief reiskosten à €0,40 per km


opening

Prijs in overleg.


zingen huwelijk

Prijs voor het zingen tijdens een huwelijksvoltrekking: €450
Hoe is dit bedrag opgebouwd? 
Voorbespreking met het toekomstige echtpaar uitzoeken van de liederen: 3 uur x €60 = €180
Repeteren liederen: 1,5 uur x €60 = €90
Uitvoering: €180
Reiskosten à €0,40 per km
Hiervoor krijg je een mooie muzikale omlijsting met gebruikmaking van de aanwezige geluidsapparatuur en de plaatselijke organist.

Voor extra's hanteer ik een meerprijs:
€250 voor een muzikale begeleider.
€200 voor geluidsapparatuur. 
€50 voor het instuderen van een nieuw lied,
€150 voor het schrijven van een persoonlijke tekst door Mariet Lems.
€150 voor registratie van de complete plechtigheid op cd (met toepasselijk fotowerk), inclusief 3 cd's. 

Placeholder Picture

zingen / spreken uitvaart

Een totaalpakket spreken en zingen: €760
Alleen spreken: €400
Alleen zingen: €450
Hoe zijn de bedragen opgebouwd?
Intake voor het uitzoeken van de liederen of het bespreken van de te schrijven teksten:
3 uur x €60 = €180
Schrijven teksten: 2 uur x €60 = €120
Repeteren liederen: 1,5 uur x €60 = €90
Voordracht: €100
Zingen van één of meer liederen: €180
Wordt er gebruik gemaakt van zowel zingen als spreken, dan kost de intake minder tijd; de voorbereidingstijd neemt evenveel tijd in beslag.
Reiskosten à €0,40 per km

Bij het zingen krijg je een mooie muzikale omlijsting met een keuze uit mijn reeds bestaande repertoire en met gebruikmaking van de aanwezige geluidsapparatuur en de plaatselijke organist.

Voor extra's hanteer ik een meerprijs:
€250 voor een muzikale begeleider.
€200 voor geluidsapparatuur.
€50 voor het instuderen van een nieuw lied,
€150 voor het schrijven van een persoonlijke tekst door Mariet Lems.
€150 voor registratie van de complete plechtigheid op cd (met toepasselijk fotowerk), inclusief 3 cd's.